QA/QC

toetsing controle kwaliteit

Onze Quality Assurance en Quality Control (QA en QC) zijn erop gericht dat de eisen van de opdrachtgever nageleefd worden tijdens de ontwerpfase en uitvoeringsfase. Wij controleren de kwaliteit van de leidingen, werkzaamheden van onderaannemers en toetsen de ontwerpen of deze de voldoen aan de eisen. MVOI gebruikt een eigen kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit te waarborgen. Onze ervaring met de uitvoering van projecten, samen met onze werkwijze, zorgt voor een juiste uitvoering van projecten en installatie van leidingen, systemen en netwerken.

Wij zorgen voor structurele oplossingen voor het beschikbaar maken van informatie en overleggen onze activiteiten uitvoerig met opdrachtgevers, stakeholders en vergunningverleners. Wij bouwen daarbij controlemomenten in het proces van start tot einde. Zo toetsen wij door het hele traject van een werk het ontwerp van een plan en of de uitvoering daarvan goed verloopt.

toezicht project management uitvoering controleMVOI is een gecertificeerd bedrijf in laswerk, het aanleggen van bekabeling en leggen van buizen. Wij hebben de certificaten voor het saneren van waterbodem en het herwaarmerken van leidingen. Ook zijn de kwaliteitsmanagementsystemen en milieumanagementsystemen van MVOI gecertificeerd.

Hier een overzicht van de certificaten die MVOI B.V. heeft:

  • VCA-Petrochemie 2008/5.1 (veiligheidsnorm)
  • ISO 9001:2015 (kwaliteitsnorm)
  • ISO 14001:2015 (milieunorm)
  • ISO 3824:2006 (lasnorm)
  • CKB:2014 (kabel- en buizenlegnorm)
  • BRL 7000 (protocollen 7001 en 7004, norm voor werken in vervuilde grond)

MVOI wordt jaarlijks getoetst door de instanties. Hierbij wordt gecontroleerd of wij voldoen aan de eisen van de certicifaten. Op deze manier borgen wij de kwaliteit en veiligheid van het werk in onze QA en QC-systemen.