Project management

Project management overleg MVOI biedt de management aan van projecten als dienst. Wij verzorgen dan de uitvoering van het werk en spelen daarbij in op de eisen en wensen van de opdrachtgever. Dat doen wij door doelmatig te plannen en de voortgang van projecten te controleren. Met structureel overleg met opdrachtgevers, stakeholders en onderaannemers zorgen wij voor een optimaal resultaat. Tijdens de overleggen krijgen wij een goed beeld van de wensen van de partijen zodat wij deze mee kunnen nemen in de uitvoering. Zo zorgen wij ervoor dat de uitvoering van projecten goed verloopt. Op deze wijze levert MVOI kwaliteit aan zijn opdrachtgevers.

Het waarborgen van een veilige omgeving voor medewerkers, verkeersdeelnemers en omwonenden  heeft voor MVOI de allerhoogste prioriteit. Dit doen wij met duidelijke communicatie en heldere instructies voor werknemers en onderaannemers. Onze uitvoerders hebben uitgebreide veiligheidstrainingen en opleidingen gevolgd zodat zij op juiste wijze toezien op de naleving van de veiligheidseisen. Elk project evalueren wij uitvoerig zodat wij onze processen verbeteren en veiligheidsbewustzijn verder vergroten. Hierbij kijken wij doorlopend naar verbeteringen in onze processen.

Een andere prioriteit voor MVOI is de communicatie en de uitwisseling van informatie. Met onze managementsystemen waarborgen wij dat opdrachtgevers, stakeholders en onderaannemers te allen tijde toegang hebben tot onze informatiedatabase. Wij betrekken ontwerpers bij de uitvoering en onze uitvoerders werken mee aan het ontwerp. Hierdoor minimaliseren wij de kans op informatieverlies. Deze werkwijze zorgt voor een soepele overgang van de ontwerpfase naar de uitvoeringsfase.