Engineering

MVOI B.V. biedt als dienst de engineering aan voor projecten. Wij verzorgen van begin tot eind alle benodigde werkzaamheden om kabels en leidingen aan te leggen. Denk daarbij aan het maken van ontwerpen en het aanvragen van vergunningen. Dit betekent dat u als opdrachtgever maar één partij nodig heeft om uw project uit te voeren, met MVOI B.V. als aannemer.

Wat bieden wij aan als dienst:

  • Het ontwerpen van de ondergrondse infrastructuur. Denk hierbij aan het maken van het ontwerp voor leidingen, boringen, kruisingen van wegen, kanalen en andere infrastructuur.
  • Het ontwerpen van tijdelijk constructies. Zoals overbruggingen, damwanden, werkwegen, noodleidingen en ondersteuningen.
  • Aanvragen van tijdelijke vergunningen bij Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen. Denk aan vergunningen om wegen af te sluiten, bomen te kappen, omleidingen in te stellen en grondwater te onttrekken.
  • Aanvragen van permanente vergunningen. Deze zijn nodig voor het inrichten of het in gebruik nemen van ondergrondse of bovengrondse infrastructuur.

MVOI B.V. heeft hiervoor ervaren werkvoorbereiders en engineers in dienst. Zij zorgen ervoor dat de opdrachtgever een optimaal ontwerp krijgt en dat alles geregeld is om uw opdracht uit te voeren. Zij overleggen voor en tijdens de uitvoering van uw project met de vergunningverleners en stakeholders. Hierdoor hoeft u dat niet te doen. Door de engineering door MVOI B.V. uit te laten voeren zorgen wij voor de gehele voorbereiding en uitvoering van uw project.