Duurzame oplossingen

MVOI B.V. staat voor duurzame ontwikkeling en realisatie van infrastructuur. Daarbij is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor ons zeer belangrijk. Wij zijn ons bewust van de impact die wij hebben op de omgeving en op het milieu. Dat wij als onderneming een bijdrage moeten leveren aan de maatschappij.

Dit is terug te zien bij MVOI door:

  • Ons beleid rondom uitstoot CO2
  • Scheiding en recycling afval
  • Gebruik van TRAXX diesel
  • In te spelen op duurzame energievoorziening
  • De inzet van Social return

Het minimaliseren van onze CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel van ons CO2-beleid. MVOI gebruikt de nieuwste technieken om de uitstoot terug te dringen. Zo hebben wij hebben 2016 het hele wagenpark vernieuwd. De nieuwe bedrijfswagens van MVOI zijn uitgerust met met EURO-6 motoren, deze stoten minder CO2 uit in vergelijking met oudere motoren. MVOI houdt jaarlijks zijn uitstoot van Co2 bij. U kunt hier onze CO2-footprint bekijken.

Ook op projecten zijn wij actief bezig met de impact die wij hebben op het milieu. Al het afval op onze bouwterreinen wordt gescheiden en daarna aangeboden bij gecertificeerde afvalverwerkers. MVOI zet daarbij in op het recyclen van zoveel mogelijk afvalstoffen. Naast het scheiden en recyclen van afval gebruikt MVOI schonere diesel waarmee wij de CO2-uitstoot mee reduceren. Een groot deel van ons materieel en onderaannemers maakt gebruik van TRAXX-diesel. De diesel vermindert brandstofgebruik en zorgt voor minder uitstoot van CO2. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar milieuvriendelijke en innovatieve manieren om de impact die wij op het milieu hebben te verminderen.

De energie- en drinkwatervoorziening in Nederland ondergaat grote veranderingen om mee te gaan met de toekomst. De Nederlandse overheid heeft bijvoorbeeld de ambitie om minder afhankelijk van gas te worden. Hierdoor ontwikkelen bedrijven, gemeenten en provincies andere manieren om energie te distribueren en MVOI speelt hier op in. Wij zorgen ervoor dat de leidingen en kabels die wij aanleggen betrouwbaar zijn over een lange periode. Het is onze taak om de integriteit van ons werk te waarborgen en daarmee te zorgen dat de nieuwe infrastructuur een duurzame oplossing is voor de lange termijn. Wij denken mee met opdrachtgevers en omwonenden en spelen in op toekomstige ontwikkelingen in ons werkgebied.

Daarnaast houden wij rekening met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zetten wij bijvoorbeeld Social Return in op projecten. Hierover meer op de pagina Werken bij MVOI.

Onze CO2-footprint

Hier vindt u ons beleid en data van onze CO2-footprint. De overige verplichte internetpublicaties die zijn voorgeschreven in het Generieke Handboek van de CO2-prestatieladder kunt u terugvinden op www.skao.nl

In de documenten hieronder vindt u ons beleid  en doelstellingen. Ook vindt u hier een overzicht van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) per afdeling. De documenten zijn in PDF-vorm te downloaden.

2018:

3.C.1. CO2 prestatieverslag 2018 H1

2017:

3.A.1. CO2 footprint 2017 MVOI BV def

3.B.1. Doelstellingen- PVA 2018 def

3.C.1. CO2 prestatieverslag 2017 def

3.D.1 Sector initiatief

2016:

3.A.1. CO2 footprint 2016 MVOI BV (PDF 250kb)

3.B.1.-Reductiedoelstellingen Milieu CO2 en PvA 2017 MVOI B.V. 2017 (PDF 30kb)

3.C.2. Communicatiematrix MVOI B.V. (PDF 173kb)

Beleidsverklaring MVOI B.V. (PDF 242kb)

MVOI B.V. TBV’s (PDF 119kb)

3.C.1 – CO2 prestatieverslag 2016 (PDF 381kB)

3.D.1. -CO2 Initiatieven 2016 (PDF 491kB)